Ако е по-добре да си безработен, отколкото на МРЗ, кой ти пречи да си безработен и без МРЗ?

 
 
 

Вдигането на минималната работна заплата е вредно!

Първо е важно да се отбележи, че МРЗ под даден праг, който се нарича „пазарна работна заплата“ (ПРЗ), е безсмислена тъй или иначе. Тоест наличието на МРЗ само по себе си не е вредно. Вредно става тогава, когато за дадена професия се определи МРЗ, която е над ПРЗ за най-ниската позиция в тази професия.

Увеличаването на МРЗ над прага на минималната ПРЗ води до това да се вдига изкуствено цената на услугата наречена „труд“. Увеличаване на услугата „труд“ от страна на работниците и свиване на търсенето на работници от страна на работодателите води до увеличаване именно на безработицата и на нищо друго, при това основно при млади и неквалифицирани работници. Вторичен ефект се появява и чрез намаляване на дисперсията на работните заплати – работодателите спират да увеличават заплатите на квалифицираните работници, за да компенсират увеличенията на неквалифицираните. Това също е лошо, надявам се, че няма нужда да обяснявам защо. Освен това всяка допълнителна регулация по естествен път стимулира сивата икономика.

В България в момента има добра дисперсия на работните заплати – разликата мeжду средно аритметично и медиана е около 30%, което е на нормално средноевропейско ниво и търпи натиск. Не така стои положението с младежката безработица – тя е много висока. Не така стои и положението със сивата икономика – тя също е много голяма.

С увеличението на МРЗ управляващите целят да накарат хора, които се осигуряват на МРЗ, но реално получават повече, да започнат да си доплащат малко повече данъци и осигуровки, като по този начин се разрешава една, признавам, несправедливост (честните си плащат всичко, а тарикатите не). Това е еденственият положителен ефект от това, което правят със сегашните нереалистично високи нива на МРЗ, и предполагам, че им се получава фискално. Само, че този позитив е като да се гърми врабче с оръдие. Създават се много повече поражения, отколкото има ползи.

Вдигането на МРЗ е пример за безсилието на българската държава да се справи със сивата икономика.

Хората често споменават за „олигарси“, които едва ли не чрез вдигане на МРЗ щели да бъдат наказани. Това са детински глупости. Ако МРЗ стане непазарна, честните бизнесмени ще мигрират капитала си към други дестинации (в България ще остане безработица и намален икономически растеж), а местните олигарси ще потънат още по-дълбоко в сивата икономика (те тъй или иначе достатъчно са), т.е. много техни работници освен, че няма да получават по-високи заплати, ще започнат да спират да бъдат осигурени социално и здравно.

Вървейки по този път в един „прекрасен“ момент държавата ще осъмне точно такава, каквато Маркс някога си я е представял – разделена на умни и красиви срещу гета. Това ли искаме?

Кое е по-добре – да има шивашка фабрика, която „експлоатира работниците си“, като им дава пазарни заплати под прага на исканата МРЗ, или да няма шивашка фабрика и досега „експлоатираните“ работници да са безработни? Ако кажете, че по-добре второто, то какъв е проблема на същите тези „експлоатирани“ работници да бъдат безработни и сега, въпреки че фабриката я има? Ето ви го логическият нонсенс на принудителните мерки срещу „лоши работодатели“.

Филип Петров е преподавател по „Методика на обучение по информатика“ в СУ „Св. Климент Охридски“

Leave a reply

  • 0
 
 

Гост статия: Можем ли си и без Федерален резерв?

Представете си, че стоите в хола си, лампите са изгасени, цари непрогледна тъмнина и изведнъж изпускате брачната си халка, знаейки, че, ако не я намерите, съпругът/съпругата ви ще [...]