Monthly archives: август 2017

Ако е по-добре да си безработен, отколкото на МРЗ, кой ти пречи да си безработен и без МРЗ?

  • 0

Вдигането на минималната работна заплата е вредно! Първо е важно да се отбележи, че МРЗ под даден праг, който се нарича „пазарна работна заплата“ (ПРЗ), е безсмислена тъй или иначе. Тоест наличието на МРЗ само по себе си не е вредно. Вредно става тогава, когато за дадена професия се определи МРЗ, която е над ПРЗ за най-ниската позиция в тази професия. Увеличаването на МРЗ над прага на минималната ПРЗ води […]